wąski przekrój
 
Encyklopedia PWN
wąski przekrój, wąskie gardło,
ekon. niedostateczna podaż danego czynnika produkcji w porównaniu z podażą innych zasobów, np. pracy kwalifikowanej, energii, prefabrykatów;
wąski przekrój nie pozwala wykorzystać innych czynników produkcji i zmniejsza skalę produkcji; w gospodarce rynkowej wąskie przekroje występują w krótkich okresach, w gospodarce socjalistycznej (centralnie kierowanej) występowały trwale, były nieodłącznym elementem systemu socjalistycznego; wynikało to z niemożności zbilansowania niezbędnych nakładów w skali gospodarki narodowej oraz z jej zamkniętego charakteru; otwieranie gospodarki (rozwój handlu zagranicznego) jest najskuteczniejszym sposobem przezwyciężania trudności spowodowanych występowaniem wąskiego przekroju.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia