rzut
 
Encyklopedia PWN
rzut, projekcja,
mat. przekształcenie przyporządkowujące punktom przestrzeni punkty leżące na pewnej płaszczyźnie, zwanej rzutnią;
gdy obraz punktu powstaje na przecięciu rzutni z prostą wyznaczoną przez ten punkt i ustalony punkt S, to jest to rzut środkowy; gdy zaś proste wyznaczone przez punkty i ich obrazy są do siebie równoległe, to rzut nazywa się rzutem równoległym (perspektywa równoległa, aksonometria); rzut równoległy w kierunku prostopadłym do rzutni nazywa się rzutem prostokątnym; obraz danej figury przy każdym z tych przekształceń nazywa się jej rzutem. Zagadnieniami rzutowania figur zajmuje się geometria (wykreślna).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia