Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych — NOT
 
Encyklopedia PWN
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych — NOT (FSNT — NOT), do 1990 Naczelna Organizacja Techniczna,
federacja samorządnych stowarzyszeń naukowo-technicznych inżynierów i techników,
siedziba w Warszawie; powstała 12 XII 1945 z inicjatywy B. Rumińskiego; podstawowym ogniwem federacji są koła; gł. cele FSNT —NOT to: wpływanie na rozwój pol. gospodarki, nauki i techniki, obrona interesów i wspomaganie stowarzyszeń nauk.-techn., obrona praw zawodowych i podnoszenie rangi inżynierów i techników oraz doskonalenie systemów ich kształcenia, koordynowanie działań stowarzyszeń, organizowanie kongresów, zjazdów i konferencji nauk.-techn., prowadzenie działalności wydawniczej (od 1945 organem prasowym jest „Przegląd Techniczny”) i gosp. (prowadzi zlecenia usługowo-produkcyjne); FSN-T organizuje konkursy techn., kluby techniki i racjonalizacji, targi i wystawy; FSN-T nadaje także stopnie specjalizacji zawodowej inżynierom i technikom, uprawnienia tłumaczy tekstów techn. i rzeczoznawców; od 1955 prowadzi Muzeum Techniki w Warszawie i Centralną Bibliotekę Techniczną.
FSN-T jest członkiem wielu międzynar. organizacji, w tym: Świat. Federacji Organizacji Inżynierskich (ang. Word Federation of Engineering Organizations — WFEO), Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich; z tą ostatnią wspólnie nadaje tytuł „Inżyniera Europejskiego”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia