Stowarzyszenie Techników Cukrowników
 
Encyklopedia PWN
Stowarzyszenie Techników Cukrowników,
zrzeszenie inżynierów i techników przemysłu cukrowniczego;
zał. 1919 jako Koło Techników Cukrowników przy Stow. Techników Pol. w Warszawie, po II wojnie świat. kilka razy zmianiało nazwę, obecna nazwa od 1957; STC jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych; celem STC jest współdziałanie z przemysłem cukrowniczym w dziedzinie nauki, techniki i technologii oraz organizacji cukrownictwa; organizuje konferencje nauk., zjazdy cukrowników (co 2 lata), kursy, seminaria i szkolenia, zajmuje się doradztwem i rzeczoznawstwem, także promocją nowych wyrobów, urządzeń i technologii; wydaje „Gazetę Cukrowniczą”; 2004 liczyło 1414 czł. (1975 — 3600, a 1998 — 3090).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia