„Przegląd Techniczny”
 
Encyklopedia PWN
„Przegląd Techniczny”,
czasopismo, zał. 1866 w Warszawie przez P. Kaczyńskiego, zajmujące się problemami nauki i techniki i jedno z najstarszych tego rodzaju pism w Europie,
wyd. do 1867, wznowiony 1874 przez S. Kossutha; istotną rolę w rozwoju PT odegrał F. Kucharzewski; od 1945 tygodnik; ob. organ Federacji Stow. Nauk.-Techn. w Polsce; publikuje artykuły poświęcone technice, nauce, rozwojowi przemysłu i problemom środowiska technicznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia