Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich
 
Encyklopedia PWN
Europejska Federacja Narodowych Stowarzyszeń Inżynierskich, ang. Federation of National Engineering Associations, fr. Fédération Européenne d’Association National d’Ingenieurs (FEANI),
organizacja zrzeszająca eur. stowarzyszenia inżynierów, po jednym z każdego kraju;
zał. 1951, siedziba w Brukseli; cel: ochrona i promowanie zawodowych interesów inżynierów oraz ułatwienie im uzyskania pracy w różnych krajach (m.in. dzięki nadawaniu tytułu inżyniera eur.); od 1992 czł. FEANI jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych — NOT w Polsce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia