termodynamika techniczna
 
Encyklopedia PWN
termodynamika techniczna,
dziedzina zajmująca się zastosowaniami termodynamiki do zagadnień technicznych.
Do gł. zagadnień termodynamiki technicznej należy analiza zjawisk zachodzących w maszynach i urządzeniach cieplnych (silnikach spalinowych, turbinach, silnikach odrzutowych, siłowniach parowych, urządzeniach chłodniczych, pompach cieplnych, sprężarkach, wymiennikach ciepła) oraz w urządzeniach bezpośredniego przetwarzania ciepła w energię elektr. (generatorach magnetohydrodynamicznych i termoelektr. oraz ogniwach paliwowych i in.). Wynikiem analizy jest ustalenie najkorzystniejszych warunków przetwarzania i wytwarzania energii w maszynach i urządzeniach cieplnych, zapewniających zmniejszenie do minimum występujących w nich strat, oraz dobranie możliwie prostego i taniego układu spełniającego to zadanie; ponadto znajomość procesów termodynamicznych pozwala na obliczenie ich sprawności. Ważnym przedmiotem badań termodynamiki technicznej są również zjawiska związane z klimatyzacją i suszarnictwem.
Początek termodynamiki technicznej był związany z wynalezieniem maszyny parowej (XVIII w., J. Watt i in.); dalszy jej rozwój przyspieszył wynalazek silnika spalinowego dokonany przez N.A. Otta (1876) oraz silnika spalinowego wysokoprężnego przez R. Diesla (1893); następnym etapem był rozwój maszyn wirnikowych, turbin gazowych i silników odrzutowych; najnowsze kierunki badań termodynamiki technicznej są związane z realizacją siłowni jądr. oraz urządzeń do bezpośredniego przetwarzania ciepła w energię elektryczną.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia