techniczna

Encyklopedia PWN

nauki, które badają zjawiska i ustalają prawidłowości zachodzące w świecie wytworów i procesów powstałych w wyniku działalności człowieka w zakresie techniki;
zespół dokumentów (rysunki, obliczenia, opisy, kosztorysy) dotyczących wykonania danego urządzenia lub obiektu.
dokument ustalający obowiązujące reguły prawne, przyjęty przez organ władzy, ustalający wymagania techn. w odniesieniu do wyrobu, procesu lub usługi;
ogół środków i przedsięwzięć organizacyjnych podejmowanych w celu przewidywania i rozpoznawania oraz likwidacji skutków zdarzeń (np.: katastrofy komunik. lub budowlanej, skażenia chem., powodzi), mających na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia i środowiska;
stowarzyszenie zał. 1946 w Krakowie, będące czł. Federacji Stow. Nauk.-Techn. w Polsce;
organizacja działająca 1919–39, której celem było przygotowywanie kursów dotyczących różnych dziedzin techniki i organizacji pracy;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia