techniczna

Encyklopedia PWN

dawna jednostka ciśnienia;
typ cywilizacji kształtujący się po II wojnie światowej w krajach rozwiniętych gospodarczo; główna cecha: sprzężenie zwrotne między nauką, techniką a gospodarką.
wyższa uczelnia techn., zał. 1951, z siedzibą w Warszawie;
ekon. wartość środków trwałych przypadających na jedno miejsce pracy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia