techniczna

Encyklopedia PWN

Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych, do 1924 pod nazwą Stała Delegacja Polskich Zrzeszeń Technicznych,
stowarzyszenie zał. 1922;
towarzystwo nauk.-techn. istniejące 1877–1939, 1945–48;
dwutygodnik, organ Pol. Tow. Politechnicznego (PTP), wyd. we Lwowie 1883–1939 (do 1890 wspólnie przez PTP i Krak. Tow. Techniczne);
pogląd przypisujący decydującą rolę w przemianach społ. technice i kulturze materialnej.
pismo techniczne, pismo rysunkowe,
pismo o znormalizowanym kształcie i grubości liter, używane do opisywania rysunków technicznych.
czasopismo, zał. 1866 w Warszawie przez P. Kaczyńskiego, zajmujące się problemami nauki i techniki i jedno z najstarszych tego rodzaju pism w Europie,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia