Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych
 
Encyklopedia PWN
Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych, do 1924 pod nazwą Stała Delegacja Polskich Zrzeszeń Technicznych,
stowarzyszenie zał. 1922;
organizował Zjazdy Pol. Techników Zrzeszonych (1923, 1927, 1929), na których omawiano zadania państwa i społeczeństwa w dziedzinie techniki oraz relacje między nauką a przemysłem; wydawał czasopismo „Wiadomości Związku Polskich Zrzeszeń Technicznych i Związku Polskich Czasopism Technicznych i Zawodowych”; 1924 skupiał 29 stowarzyszeń, 1938 — 20 stowarzyszeń; 1938 rozwiązany.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia