techniczna

Encyklopedia PWN

stosowana w technice forma przekazywania informacji za pomocą umieszczania na płaszczyźnie arkusza rysunkowego lub innego medium (np. na ekranie monitora) umownie dobranych zespołów linii rysunkowych, które w miarę potrzeby są uzupełnione znakami pisarskimi (pismo techniczne) oraz innymi znakami umownymi, np. znakami wymiarowymi średnic, promieni, chropowatości.
projekt organizacji systemu informacji nauk. w Polsce,
rodzaj szkoły wyższej;
materiały, których wyłącznym lub dominującym składnikiem jest węgiel pierwiastkowy (jego struktura mieści się w przedziale pomiędzy budową amorficzną, tj. bezpostaciową, i strukturą grafitu), postać zewn. zaś obejmuje zarówno lite materiały, włókna, jak i cienkie warstwy na podłożach;
gazy techniczne, gazy przemysłowe,
termin określający gazy mające duże znaczenie w procesach przem., gł. w syntezie chem., oraz w technice;
1985–90 nacz. organ państw. w Polsce ds. przygotowywania założeń polityki nauk.-techn. rządu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia