System Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej
 
Encyklopedia PWN
System Informacji Naukowej, Technicznej i Organizacyjnej (SINTO),
projekt organizacji systemu informacji nauk. w Polsce,
powstał 1973 w wyniku prac Komisji „Światowid”, kontynuowanych i rozwiniętych przez Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (CINTE), kilkakrotnie aktualizowany, zatwierdzony 1978 przez Kom. Informatyki Rady Ministrów (uchylony 1990). Koncepcja SINTO opierała się na zasadach podziału pracy i wzajemnej integracji ośr. informacji, bibliotek i archiwów. Główne cele SINTO to: dążenie do objęcia działaniem systemu szerokich (pozanauk. i techn.) kręgów społ., modernizacja metod i środków techn. stosowanych w działalności informacyjnej, powiązanie SINTO z analog. systemami informacyjnymi na świecie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia