Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
 
Encyklopedia PWN
Siedziba w Warszawie, zajmował się programowaniem i koordynacją rozwoju ogólnokrajowego systemu informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej; CINTE prowadziło też prace projektowe i unifikacyjne w zakresie organizacji i metodyki procesów informacyjnych oraz szkolenia pracowników służb informacyjnych; tworzyło krajową sieć informacji naukowej; od 1991 część jego zadań przejął Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, a zadania w zakresie koordynacji tej działaności w dziedzinie nauk podstawowych — Ośrodek Informacji Naukowej PAN (OIN PAN).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia