Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
 
Encyklopedia PWN
Instytut Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (IINTE),
placówka naukowo-badawcza i informacyjna,
założona 1950 w Warszawie, pod nazwą Głównego Instytutu Dokumentacji Naukowo-Technicznej, 1952–60 pod nazwą Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej; 1971–90 podporządkowany Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (CINTE); 1991–2001 działał jako samodzielny instytut; przedmiotem działania IINTE było rozwijanie teorii informacji naukowej, prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i usługowe w zakresie teorii i metodologii informacji naukowych oraz wprowadzania nowych technik i technologii informacyjnych; IINTE pełnił funkcje branżowego ośrodka normalizacji w zakresie działalności informacyjnej, zajmował się też fachowym poradnictwem, prowadził konsultacje i inne formy pomocy metodyczno-organizacyjnej, szkolenia, działalność wydawniczą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia