węglowe materiały techniczne
 
Encyklopedia PWN
węglowe materiały techniczne,
materiały, których wyłącznym lub dominującym składnikiem jest węgiel pierwiastkowy (jego struktura mieści się w przedziale pomiędzy budową amorficzną, tj. bezpostaciową, i strukturą grafitu), postać zewn. zaś obejmuje zarówno lite materiały, włókna, jak i cienkie warstwy na podłożach;
węglowe materiały techniczne odznaczają się dużą odpornością termiczną, bardzo dużą odpornością na gwałtowne zmiany temperatury oraz odpornością na: erozję i korozję wywoływaną przez ciekłe żużle i metale a także na działanie kwaśnych i zasadowych agresywnych ośr. ciekłych i gazowych, małą gęstością, dużą odpornością na działanie strumieni cząstek wysokoenerg. oraz promieniowania elektromagnetycznego; implanty wykonane z materiałów węglowych są dobrze tolerowane przez organizmy żywe (biomateriały).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia