masa celulozowa
 
Encyklopedia PWN
masa celulozowa, celuloza techniczna,
masa włóknista otrzymywana w wyniku chem. roztwarzania drewna (np. sosnowego, świerkowego, brzozowego, bukowego, topolowego), słomy zbożowej lub innego roślinnego surowca włóknistego; jej gł. składnikiem jest celuloza;
masa celulozowa; zawiera także hemicelulozy, niewielkie ilości ligniny oraz związków żywicznych i tłuszczowych. Roztwarzanie surowca prowadzące do wytworzenia m.c. polega na rozpuszczeniu i usunięciu większości zawartej w nim ligniny; proces roztwarzania jest prowadzony w podwyższonej temperaturze i pod zwiększonym ciśnieniem, za pomocą roztworów odpowiednich związków chemicznych — w środowisku zasadowym (gł. tzw. metodą siarczanową — przy użyciu mieszaniny wodorotlenku sodu i siarczku sodu, uzyskana masa celulozowa jest zw. siarczanową) lub kwaśnym (gł. tzw. metodami siarczynowymi) albo za pomocą rozpuszczalników org. ( metody rozpuszczalnikowe — tzw. organosovl); niebielone m.c. mają barwę brązową (m.c. siarczanowe), szarą (m.c. siarczynowe) lub kremową (m.c. organosovl); oprócz bielenia m.c. mogą być uszlachetniane w celu zwiększenia chem. czystości. M.c. są używane gł. do wyrobu papieru, a także włókien sztucznych celulozowych, estrów i eterów celulozy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia