pracy

Encyklopedia PWN

nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące śmierć lub uszczerbek na zdrowiu, które nastąpiło w związku z pracą, a w szczególności: 1) podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonego; 2) w związku z działaniem w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia; 3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą zakładu pracy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
kierunek pedag. rozwijający się na przeł. XIX i XX w. w ramach reformatorskiego ruchu nowego wychowania
rywalizacja zawodowa, propagowana w państwach bloku sowieckiego;
centralny urząd administracji rządowej w Polsce,
państwowy organ, powołany w Polsce 1981 do nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, zwłaszcza przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;
polityka społ. interdyscyplinarna gałąź wiedzy medycznej, badająca wpływ pracy na zdrowie człowieka oraz sposoby zapobiegania skutkom ryzyka zdrowotnego związanego z pracą;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia