pracy

Encyklopedia PWN

Partia Pracy, Labour Party,
brytyjska socjaldemokr. partia polityczna.
dziedzina prawa regulująca przede wszystkim prawa i obowiązki pracowników i pracodawców (stosunki pracy);
zespół norm prawnych zawartych głównie w umowach międzynarodowych, które odnoszą się do zatrudnienia i stosunków pracy;
w Polsce organ nadzoru nad warunkami pracy i działalnością Państwowej Inspekcji Pracy,
zakład zamknięty w XVI–XVIII w., wykorzystujący w warsztatach rzemieślniczych pracę osób najczęściej obwinionych o włóczęgostwo i żebractwo.
ogólnokrajowy fundusz przeznaczony na łagodzenie skutków bezrobocia, istniejący w Polsce w różnych okresach,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia