szkoła pracy
 
Encyklopedia PWN
szkoła pracy,
kierunek pedag. rozwijający się na przeł. XIX i XX w. w ramach reformatorskiego ruchu nowego wychowania
przeciwstawiając się szkole jednostronnie intelektualistycznej, oderwanej od życia, nauczaniu werbalnemu i abstrakcyjnemu szkoła pracy postulowała nauczanie i wychowanie dynamiczne i funkcjonalne, powiązane z różnymi formami aktywności i pracy ucznia; szkoła pracy nie była kierunkiem jednolitym; praca, wokół której miało się ogniskować i nauczanie, i wychowanie, była różnie pojmowana przez poszczególnych przedstawicieli tego kierunku; te różnorodne koncepcje znalazły odbicie w nazwach poszczególnych odmian szkoły pracy: szkoła działania i doświadczania życia (J. Dewey), szkoła aktywna (A. Ferrière), szkoła twórcza (H. Rowid, W. Spasowski), szkoła pracy i wychowania obywatelskiego (G. Kerschensteiner), szkoła pracy produkcyjnej (P. Oestreich, P. Błonski).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia