pracy

Encyklopedia PWN

Partia Pracy Korei, Dzoson Rodong Tang,
partia rządząca w Korei Północnej; wywodzi się z reaktywowanej 1945 KP Korei (działającej 1925–28);
zool. etologiczne formy pasożytnictwa, w których osobnik gat. pasożytniczego wykorzystuje efekty działań osobników przeważnie innego gat. — żywiciela;
ekon. kategoria ekonomii marksowskiej, oznaczająca ogół bezrobotnych;
ekon. wartość środków trwałych przypadających na jedno miejsce pracy;
ekon. metoda oceny zadań i czynności wykonywanych podczas pracy, uwzględniająca psychofizyczne możliwości pracownika;
Wyzwolenie Pracy, ros. (Gruppa) Oswobożdienije truda,
pierwsza ros. organizacja marksist., zał. 1883 w Genewie przez emigrantów ros. (P. Akselrod, W. Zasulicz, L. Dejcz i in.) z inicjatywy G. Plechanowa
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia