osiowe

Encyklopedia PWN

fibryle
[łac.],
chem. włóknopodobne elementy nadcząsteczkowej struktury polimerów występujące zwłaszcza w polimerach zorientowanych przez wytłaczanie z rozciąganiem;
gady wyodrębniły się z karbońskich płazów, pokrewnych antrakozaurom i diadektomorfom (Diadectomorpha, np. Limnoscelis), wykazujących już wiele gadzich cech szkieletu, zwłaszcza osiowego, stąd niektóre z nich bywały zaliczane do tzw. kotylozaurów, uważanych niegdyś za najprymitywniejsze gady.
galaktyki
[gr.],
grawitacyjnie związane układy gwiazd, gazu, pyłu i ciemnej materii.
geotropizm
[gr. gḗ ‘ziemia’, trópos ‘zwrot’, ‘obrót’],
grawitropizm,
bot., zool. reakcja organów lub całych organizmów na siłę ciążenia;
geol. rozległy system górski stanowiący wzniesienie dna oceanicznego, którego osiowa strefa odpowiada pod względem geologicznym granicy między rozchodzącymi się płytami litosfery.
hiperbola
[gr. hyperbolḗ ‘nadwyżka’, ‘nadmiar’, ‘przewyższenie’],
mat. krzywa płaska składająca się z tych punktów M płaszczyzny, dla których wartość bezwzględna różnicy odległości od 2 ustalonych punktów F1 i F2 (ogniska hiperboli) jest stała i równa 2a: |F1M − F2M| = 2a (przy czym 2a < F1F2).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia