osiowe

Encyklopedia PWN

w. gminna w woj. śląskim (pow. częstochowski), w Niecce Włoszczowskiej;
Lebenstein Jan, ur. 5 I 1930, Brześć n. Bugiem, zm. 28 V 1999, Kraków,
malarz, grafik, rysownik.
bot. część składowa sporofitu roślin naczyniowych, osiowy organ, na którym są osadzone liście, wraz z nimi stanowiący pęd (pęd roślinny);
techn. zespół konstrukcji (głównie części maszyny) służący do podtrzymywania (łożyskowania) innej części konstrukcji, najczęściej osi lub wału, w sposób umożliwiający względny ruch obrotowy (rzadziej postępowy lub złożony) z możliwie małymi oporami ruchu;
łożysko, placenta,
bot. wewnętrzna część zalążni zbudowana z tkanki merystematycznej (twórczej), z której wyrastają zalążki,
łyko, floem,
bot. tkanka wyspecjalizowana w długodystansowym przewodzeniu substancji pokarmowych w symplaście w roślinach naczyniowych, której charakterystycznym składnikiem są elementy sitowe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia