osiowe

Encyklopedia PWN

osiowe rośliny, osiowce, organowce, kormofity, Cormophyta,
bot. rośliny, których ciało (tzw. kormus) jest zróżnicowane na podstawowe części: korzeń, łodygę i liście;
biol. dawna nazwa stosowana na określenie aksonemy wici i rzęsek oraz aksonu.
bot. układ (zespół) tkanek przewodzących (drewna i łyka), miękiszowych i czasem wzmacniających, tworzących wewn. część łodygi i korzenia roślin naczyniowych, należący do budowy pierwotnej rośliny, mniej lub bardziej wyraźnie oddzielony od pierwotnej kory (leżącej na zewnątrz od niego).
symetria osiowa, odbicie zwierciadlane, symetria względem prostej,
mat. przekształcenie płaszczyzny (przestrzeni) przyporządkowujące każdemu jej punktowi A punkt A′ symetryczny względem ustalonej prostej k (oś symetrii), co oznacza, że A i A′ leżą na tej samej prostej prostopadłej do k, po przeciwnych stronach k i w równej od k odległości.
turbina, w której czynnik roboczy przepływa wzdłuż osi wirnika;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia