osiowe

Encyklopedia PWN

organizatory, induktory, centra organizacyjne, pola indukujące,
biol. części zarodka indukujące we wczesnym etapie embriogenezy strunowców powstanie narządów osiowych (m.in. cewki nerwowej, struny grzbietowej, somitów).
neuroprzekaźniki, neurotransmitery, neuromediatory, substancje przekaźnikowe,
substancje przekazujące sygnały w układzie nerwowym;
fizjol. przemieszczanie związków mineralnych rozpuszczonych w wodzie ze środowiska zewn. rośliny do jej środowiska wewnętrznego;
techn. jeden z prostych stanów odkształcenia ciała, występujący np. przy obciążaniu pręta prostego 2 siłami osiowymi przeciwnie skierowanymi, wywołującymi skrócenie (ściśnięcie) pręta w kierunku działania tych sił;
wentylator
[łac.],
maszyna sprężająca przepływowa, służąca do przemieszczania czynnika gazowego między dwiema przestrzeniami o równych lub nieznacznie różniących się ciśnieniach
endoderma
[gr. éndon ‘wewnątrz’, dérma ‘skóra’],
bot. warstwa zwarcie ułożonych komórek tworząca pochwę otaczającą walec osiowy korzenia, lub, w niektórych przypadkach poza korzeniem — poszczególne wiązki przewodzące;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia