ściskanie
 
Encyklopedia PWN
ściskanie,
techn. jeden z prostych stanów odkształcenia ciała, występujący np. przy obciążaniu pręta prostego 2 siłami osiowymi przeciwnie skierowanymi, wywołującymi skrócenie (ściśnięcie) pręta w kierunku działania tych sił;
ś. osiowe w praktyce występuje bardzo rzadko, najczęściej siła ściskająca działa na pewnym mimośrodzie powodując, że element jest jednocześnie ściskany i zginany; wytrzymałość materiału na ś. jest jedną z podstawowych charakterystyk materiałowych; wartość naprężeń występujących w elemencie na skutek ś. ściśle jest związana ze smukłością tego elementu (pręta), czyli stosunkiem tzw. długości wyboczeniowej do wartości promienia bezwładności (zależnym od kształtu i wymiarów przekroju poprzecznego ściśkanego elementu) analizowanego przekroju poprzecznego.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia