wiązki przewodzące
 
Encyklopedia PWN
wiązki przewodzące bez miazgi są nazywane zamkniętymi (charakterystyczne dla jednoliściennych), z miazgą — otwartymi (u nagonasiennych i dwuliściennych); zależnie od ułożenia łyka i drewna rozróżnia się wiązki przewodzące proste ułożone promieniście (np. w korzeniach roślin nasiennych), obokleżne (np. w łodygach roślin nasiennych) i koncentryczne (np. w ogonkach liściowych); wiązki przewodzące przebiegają w łodydze i korzeniu w kierunku podłużnym, w liściu — w nerwach liściowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia