osiowe

Encyklopedia PWN

ciemieniowy narząd, oko ciemieniowe,
pojedynczy narząd wrażliwy na światło, o budowie podobnej do oczu kręgowców;
mat. grupa jednoznacznie wyznaczona przez skończony zbiór elementów generujących r1,r2,... ,rn i relacje określające:  = e, , gdzie 2 ≤ nij ≤ ∞;
maszyna robocza sprężająca, przeznaczona do transportu czynnika roboczego (zwykle powietrza) z jednoczesnym zwiększeniem jego ciśnienia od atmosferycznego (lub zbliżonego) do ok. 110–300 kPa;
elipsa
[gr. élleipsis ‘mniej’, ‘niedomiar’],
mat. krzywa płaska składająca się z tych punktów M płaszczyzny, dla których suma odległości od 2 ustalonych punktów F1 i F2 (ogniska elipsy) jest stała i równa 2a: F1M + F2M = 2a (przy czym 2a > F1F2).
entre cour et jardin
[ãtr kur e żardę̣; fr.],
arch. typ barok. założenia pałacowego o osiowym, symetrycznym układzie, w którym korpus gł. pałacu i skrzydła ujmują z 3 stron dziedziniec reprezentacyjny (cour d’honneur);
fałd
[niem.],
geol. podstawowa forma deformacji tektonicznej polegająca na wygięciu warstw skalnych, mogąca mieć postać antykliny lub synkliny;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia