tektoniczne deformacje
 
Encyklopedia PWN
tektoniczne deformacje,
geol. zmiana kształtu lub objętości obiektu geol. pod wpływem procesów tektonicznych oraz efekty takich odkształceń, czyli struktury tektoniczne;
obiektem d.t. mogą być fragmenty skorupy ziemskiej różnej wielkości, od bloków kontynent. po ziarna miner.; zależnie od tego, czy podczas d.t. następuje lub nie następuje przerwanie ciągłości (spójności) odkształcanego ośrodka (w skali przeprowadzanej analizy, np. mikroskopowej lub terenowej), rozróżnia się deformacje nieciągłe (np. uskoki) i ciągłe (np. fałdy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia