tektoniczne ruchy
 
Encyklopedia PWN
tektoniczne ruchy,
geol. przemieszczenia znacznych zwartych mas litosfery lub głębszych części Ziemi pod wpływem sił wzbudzonych we wnętrzu Ziemi;
ruchy tektoniczne towarzyszą zazwyczaj mniej lub bardziej intensywne deformacje tektoniczne; w szczególnie dużej skali przestrzennej zaznaczają się poziome przemieszczenia płyt litosfery wraz z wchodzącymi w ich skład kontynentami, prowadzą m.in. do tworzenia się wielkich struktur tektonicznych zwanych orogenami; ruchy tektoniczne o wyraźnie zaznaczającej się składowej pionowej, wytwarzające rozległe wypiętrzenia lub obniżenia skorupy ziemskiej są nazywane ruchami epejrogenicznymi (epejrogeneza).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia