osiowe

Encyklopedia PWN

histogeny
[gr.],
bot. części merystemu wierzchołkowego zdeterminowane ze względu na tworzenie tkanek dojrzałego organu roślinnego;
bot. silnie wydłużone inicjalne komórki roślin w kambium waskularnym (miazga łykodrzewna);
anat. część szkieletu osiowego gadów, ptaków i ssaków (kostny układ);
bot. wszystkie tkanki roślinne (pierwotne i wtórne) usytuowane w łodygach i korzeniach roślin naczyniowych na zewnątrz od miazgi łykodrzewnej, pełniące funkcje ochronne;
koral szlachetny, koral czerwony, Corallium rubrum,
koralowiec ośmiopromienny z rzędu gąściołów;
kostny układ, kościec,
szkielet wewnętrzny ryb kostnych i kręgowców lądowych, zbudowany z kości i chrząstek (chrzęstna tkanka).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia