oś symetrii

Encyklopedia PWN

mat. prosta, względem której dana figura geometryczna jest symetryczna;
oś symetrii, oś obrotu,
krystal. makroskopowy element symetrii figury geom.;
krystal. punkty, proste lub płaszczyzny, względem których są przeprowadzane przekształcenia symetryczne figur geom. (pozostają nieruchome podczas przekształcenia);
krystal. złożony (strukturalny) element symetrii figury geom.;
krystal. złożony (strukturalny) element symetrii figury geom.;
prosta łącząca środki krzywizn powierzchni łamiących układu optycznego (powierzchni soczewek, zwierciadeł);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia