ogniska hiperboli

Encyklopedia PWN

hiperbola
[gr. hyperbolḗ ‘nadwyżka’, ‘nadmiar’, ‘przewyższenie’],
mat. krzywa płaska składająca się z tych punktów M płaszczyzny, dla których wartość bezwzględna różnicy odległości od 2 ustalonych punktów F1 i F2 (ogniska hiperboli) jest stała i równa 2a: |F1M − F2M| = 2a (przy czym 2a < F1F2).
system radionawigacji umożliwiający wyznaczenie linii pozycyjnej statku (mor. lub powietrznego, również pojazdu lądowego) na podstawie określenia różnicy odległości od 2 stałych punktów.
mat. wielkość e w równaniu stożkowej we współrzędnych biegunowych: r = p/(1 − e cos φ), gdzie biegun układu pokrywa się z ogniskiem stożkowej, oś biegunowa jest zawarta w osi symetrii stożkowej przechodzącej przez jej ognisko, a p jest liczbą zwaną parametrem stożkowej;
mat. prosta związana z ogniskiem stożkowej (elipsy, hiperboli, paraboli) w ten sposób, że stosunek odległości każdego punktu stożkowej od ogniska i od tej prostej (mimośród stożkowej) jest stały.
orbita
[łac., ‘koleina’, ‘droga’],
astr. przestrzenny tor ciała niebieskiego (np. planety lub komety w ruchu wokół Słońca, gwiazdy wokół centrum Galaktyki).
mat. krzywa płaska będąca zbiorem punktów M(x, y), dla których odległości od 2 danych punktów F1 i F2 (ognisk), pomnożone odpowiednio przez 2 dane liczby rzeczywiste m1 i m2 (różne od 0), dają w sumie stałą liczbę c: m1 · MF1 + m2 · MF2c;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia