kontaktowe

Encyklopedia PWN

substancje chem. należące do pestycydów, chroniące powierzchnię roślin przed atakiem grzybów patogenicznych (fungicydy) i szkodliwych owadów (insektycydy);
kontaktowe zjawiska, zjawiska stykowe,
zjawiska elektronowe występujące na styku 2 różnych metali lub półprzewodników, a także na styku półprzewodnika z metalem.
biol. zwierzęta, u których nie przejawia się dystans osobniczy (dystanse biologiczne), a nawet dążące do fizycznego kontaktu z pobratymcami, także poza okresem rozrodu i opieki nad potomstwem;
napięcie kontaktowe, kontaktowa różnica potencjałów,
różnica potencjałów ustalająca się w stanie równowagi termodynamicznej na styku dwóch przewodzących ciał (metali lub półprzewodników).
szkła kontaktowe, soczewki kontaktowe,
cienkie, wypukłe soczewki nakładane bezpośrednio na gałkę oczną;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia