kontaktowe

Encyklopedia PWN

insektycydy
[łac.],
środki owadobójcze,
substancje chem. i mikrobiol. zaliczane do pestycydów, stosowane do zwalczania szkodliwych owadów w ochronie roślin, higienie sanitarnej, weterynarii i in.;
język polskich zbiorowości etnicznych zamieszkujących poza granicami kraju;
miasto wojewódzkie w województwie śląskim, pow. grodzki, na Wyż. Katowickiej, nad Rawą (prawy dopływ Brynicy), Kłodnicą i Mleczną, w GOP.
procesy powstawania, ewolucji i przemieszczania się magm oraz tworzenia się ciał magmowych w głębi Ziemi (plutonizm) i w strefie powierzchniowej (wulkanizm), a także oddziaływanie kontaktowe magm na skały otaczające (metasomatoza).
metamorfizm
[gr.],
ogół procesów powodujących zmianę składu mineralnego i przeobrażenie tekstury skał lub złóż, zachodzących zazwyczaj w głębszych poziomach skorupy ziemskiej, pod wpływem zmiany warunków fizykochemicznych, w których te utwory powstały;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia