kontaktowe zwierzęta
 
Encyklopedia PWN
kontaktowe zwierzęta,
biol. zwierzęta, u których nie przejawia się dystans osobniczy (dystanse biologiczne), a nawet dążące do fizycznego kontaktu z pobratymcami, także poza okresem rozrodu i opieki nad potomstwem;
przykładem zwierząt kontaktowych są m.in. myszy, gerbile, koniowate, kotowate, psowate i naczelne; u niektórych gatunków kontakt może ograniczać się tylko do określonego obszaru ciała, np. u jeleniowatych do łba, u koni — do szyi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia