kontaktowe

Encyklopedia PWN

reaktor
[łac.],
reaktor chemiczny, aparat reakcyjny,
chem. aparat stosowany do przeprowadzania reakcji (procesów) chem. w układzie jedno- lub wielofazowym;
grupa języków indoeur. używana obecnie w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Francji, części Belgii i Szwajcarii, Rumunii, Mołdawii, krajach Ameryki Południowej i Ameryki Środkowej, części Kanady (Quebec); w niektórych krajach Afryki j.r. są wykorzystywane jako języki kontaktowe; na podstawie j.r. (gł. portugalski i fr.) powstały języki kreolskie, m.in. na Antylach i w zachodniej Afryce;
techn. usuwanie (najczęściej przez odparowanie) cieczy, zwykle wody, z substancji stałych lub ciekłych;
trał
[ang.],
wojsk. urządzenie służące do wykonywania przejść w polach minowych oraz rozminowywania;
Volty napięcie, napięcie kontaktowe,
różnica potencjałów zewnętrznych 2 faz;
zakaźne włóknikowe zapalenie płuc i opłucnej koni, o złożonej etiologii;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia