kontaktowe

Encyklopedia PWN

chem. przemysłowa metoda otrzymywania kwasu siarkowego(VI);
reaktor chem., w którym są przeprowadzane procesy katalityczne ze stałym katalizatorem, tzw. kontaktem.
heterogeniczna reakcja katalityczna, w której reagenty są w stanie gazowym, a katalizator jest ciałem stałym;
inhibicja kontaktowa, hamowanie kontaktowe,
biol. zjawisko polegające na zatrzymaniu ruchu lub wzrostu komórki w odpowiedzi na zetknięcie się błony komórkowej jednej komórki z powierzchnią innej komórki;
geol. strefa przemian metamorficznych w skałach otaczających intruzję;
cynowanie, pobielanie, bielenie,
nakładanie na powierzchnie przedmiotów metalowych (najczęściej ze stopów żelaza lub miedzi) warstwy cyny chroniącej przed korozją;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia