kontaktowe

Encyklopedia PWN

wyprysk, eczema, egzema,
med. częsta zapalna choroba skóry przebiegająca z obecnością licznych grudek z pęcherzykami na szczycie;
zaćma, katarakta,
zmętnienie soczewki oka powodujące upośledzenie wzroku;
część chłodni służąca do zamrażania produktów, które następnie przechowuje się w mroźni;
naturalne nagromadzenie kopaliny w skorupie ziemskiej lub na jej powierzchni, w takiej formie i ilości, które umożliwiają jej gospodarce wykorzystanie obecnie lub w przyszłości.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia