kontaktowe

Encyklopedia PWN

platyna o dużym stopniu rozdrobnienia (koloid);
Romé de l’Isle
[romẹ dö lil]
Jean Baptiste, ur. 26 VIII 1736, Gray, zm. 7 III 1790, Paryż,
fr. krystalograf i mineralog;
rozrusznik serca, stymulator serca, kardiostymulator,
rodzaj elektr. stymulatora funkcjonalnego (elektrostymulacja funkcjonalna), stosowanego w celu pobudzania mięśni komór serca do skurczu, w warunkach uszkodzenia układu bodźcotwórczo-przewodzącego serca, a zwłaszcza węzła zatokowo-przedsionkowego (naturalnego rozrusznika serca w zatoce prawego przedsionka serca) lub węzła przedsionkowo-komorowego i pęczka Hisa — manifestujących się zaburzeniami rytmu zatokowego lub upośledzeniem przewodnictwa pobudzeń do komór;
fiz. jedno ze zjawisk termoelektrycznych;
siarkowy(VI) kwas, kwas tetraoksosiarkowy, kwas siarkowy, H2SO4,
kwas tlenowy siarki(VI).
skały powstałe wskutek procesów metamorfizmu, wcześniej istniejących skał magmowych, osadowych i metamorficznych.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia