kontaktowe

Encyklopedia PWN

zapobieganie próchnicy zębów przez systematyczne stosowanie związków fluoru;
minerał z grupy amfiboli (rombowych), krzemian magnezu, żelaza i glinu (Mg,Fe) 6–5Al1–2[(OH|(Al,Si)Si3O11]2;
goniometr
[gr. gōnía ‘kąt’, metréō ‘mierzę’],
krystal. przyrząd służący do pomiaru kątów między ścianami kryształu (g. kontaktowy, g. refleksyjny) oraz do rejestracji rentgenowskich obrazów dyfrakcyjnych monokryształów i ciał polikrystalicznych (g. rentgenowskie).
jedna z technik stosowanych w mikroelektronice, gł. przy produkcji układów scalonych warstwowych (hybrydowych).
Habera i Boscha metoda
[m. h. i bosza],
otrzymywanie amoniaku przez bezpośrednią syntezę z pierwiastków (N2 + 3H2 ⇄ 2NH3);
Javelin
[dżạ̈wlın],
bryt. przeciwlotn. przenośny zestaw rakietowy;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia