kontaktowe

Encyklopedia PWN

okulistyka
[łac. oculus ‘oko’],
oftalmologia,
dział medycyny klinicznej oraz nauka o budowie i czynnościach narządu wzroku, jego schorzeniach i wadach, o ich rozpoznawaniu i leczeniu.
oleum
[łac., ‘olej’],
kwas siarkowy dymiący,
roztwór tritlenku siarki SO3 w stężonym kwasie siarkowym;
optometria
[gr. optós ‘widziany’, metréō ‘mierzę’],
dziedzina wiedzy stosowanej, której gł. przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a zwłaszcza wszystko to, co służy: ochronie, zachowaniu, usprawnieniu i rozwojowi tego procesu;
palingeneza
[gr. pálin ‘znowu’, génesis ‘narodzenie’],
geol. proces zachodzący pod wpływem ultrametamorfizmu, polegający na powstaniu wtórnych magm w kontynent. skorupie ziemskiej (magm palingenetycznych) lub uplastycznionej masy skalnej (migma), zdolnej do ruchu i tworzenia intruzji;
pasożytnicze choroby, choroby inwazyjne, parazytozy,
liczna grupa chorób wywoływanych przez żywe organizmy żyjące i rozwijające się kosztem gospodarza;
elektron. technologia wytwarzania przyrządów półprzewodnikowych (układów scalonych, tranzystorów, diod i in.), w której wszystkie procesy prowadzące do uzyskania struktur tych przyrządów odbywają się na jednej stronie (powierzchni) płytki, stanowiącej ich podłoże i wykonanej z materiału półprzewodnikowego (półprzewodniki).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia