kontaktowe

Encyklopedia PWN

mikroskop sił atomowych, ang. Atomic Force Microscope (AFM),
przyrząd do badania powierzchni ciał stałych i występujących na nich obiektów;
MOS, ang. Metal-Oxide-Semiconductor,
struktura półprzewodnikowa, stanowiąca układ 3 warstw: metalu, tlenku i półprzewodnika, wytwarzana technologią, zw. technologią MOS (będąca odmianą technologii planarnej).
mossi język, more język,
główny język grupy gur,
produkty spożywcze utrwalane przez zamrożenie w temperaturze od –25 do –40°C przy zastosowaniu odpowiedniej metody (np. owiewowej lub kontaktowej) i przechowywane w temperaturze poniżej –18°C, w celu zachowania początkowej jakości surowca.
Müller Paul Herman, ur. 12 I 1899, Olten k. Solury, zm. 12 lub 13 X 1965, Bazylea,
biochemik szwajcarski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia