kontaktowe

Encyklopedia PWN

przemysłowa metoda otrzymywania kwasu siarkowego(VI);
substancja stała katalizująca reakcję między gazowymi reagentami;
skała metamorficzna lub osadowa, twarda i zwięzła, złożona gł. z pozazębianych ziarn kwarcu;
litografia
[gr. líthos ‘kamień’, gráphō ‘piszę’,‘rysuję’],
elektron. jeden z etapów (procesów) technologii planarnej;
Liu Xie, Liu Sie, ur. ok. 456, zm. 532,
chiń. krytyk i teoretyk literatury;
łupki krystaliczne, łupki metamorficzne,
skały metamorficzne powstałe w warunkach metamorfizmu regionalnego, rzadziej kontaktowego, skał magmowych (ortołupki) lub osadowych (parałupki), a także diaftorezy gnejsów, amfibolitów i in. skał metamorficznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia