Liu Xie
 
Encyklopedia PWN
Liu Xie, Liu Sie, ur. ok. 456, zm. 532,
chiń. krytyk i teoretyk literatury;
autor pierwszego traktatu teoretycznolit. Wenxin diaolong [‘literacki umysł i rzeźbienie smoków’] (50 rozdziałów); metodę systematycznego wykładu, zastosowaną w jego dziele na skalę niespotykaną w starszej chiń. krytyce lit., opanował prawdopodobnie dzięki kontaktowi z myślą buddyjską (praca przy porządkowaniu i edycji tekstów buddyjskich); początki literatury wywodzi od dao, które przejawia się w umyśle człowieka i wyraża w języku; księgi kanonu konfucjańskiego uznał za najwyższy ideał lit. pod względem formalnym i treściowym; gł. część dzieła omawia proces powstawania utworu lit., gatunki i style lit., formułuje kryteria oceny literatury, przedstawia zarys jej historii; inne rozdziały zawierają szczegółową charakterystykę, historię i przykłady 35 gatunków literackich.
Bibliografia
The Literary Mind and the Carving of Dragons: A Study of Thought and Pattern in Chinese Literature, tłum. V. Yu-chung Shih, New York 1959.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia