dodawanie

Encyklopedia PWN

neutralny element działania, jedynka, jedność,
mat. pojęcie z zakresu algebry;
kierunek w nauce o literaturze i w krytyce lit. wykrystalizowany pod wpływem psychoanalizy.
dział analizy chem. obejmujący metody oznaczania składu jakościowego i ilościowego badanej substancji, wykorzystujący promieniotwórcze właściwości radionuklidów.
mat. podstawowy dział topologii algebraicznej zajmujący się badaniem przestrzeni topologicznych za pomocą przyporządkowanych im systemów algebraicznych, spośród których najważniejsze są grupy homologii.
chem. sposób postępowania w analizie miareczkowej polegający na dodawaniu (małymi porcjami) mianowanego roztworu (miano titrantu) do roztworu substancji oznaczanej.
modyfikowanie stopu, modyfikacja stopu,
w odlewnictwie dodawanie do ciekłego stopu małych ilości substancji zw. modyfikatorami, które wpływają na przebieg procesu krzepnięcia i wskutek tego na strukturę i właściwości otrzymanych odlewów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia