modyfikowanie stopu
 
Encyklopedia PWN
modyfikowanie stopu, modyfikacja stopu,
w odlewnictwie dodawanie do ciekłego stopu małych ilości substancji zw. modyfikatorami, które wpływają na przebieg procesu krzepnięcia i wskutek tego na strukturę i właściwości otrzymanych odlewów;
m.s. pozwala regulować ilość, wielkość i postać wydzielających się ziarn, zarówno podczas krystalizacji pierwotnej, jak i wtórnej (w czasie obróbki cieplnej lub cieplno-chem.); w ten sposób można m.in. oddziaływać na procesy starzenia materiałów, zapobiegać ich kruchości; modyfikatory dodaje się przede wszystkim do żeliwa (najczęściej rozdrobniony żelazokrzem) i siluminów (metaliczny sód).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia