dodawanie

Encyklopedia PWN

dodawanie do niektórych win substancji aromatycznych, np. kompozycji ziołowych (do wermutów) lub olejków eterycznych (do win likierowych).
fiz. wielkość służąca do chronologicznego szeregowania zdarzeń.
deklinacja
[łac. declinatio < declinare ‘odmieniać’],
językozn. odmiana imion (imię) przez przypadki;
derywacja
[łac. derivatio ‘odłączanie’],
językozn. tworzenie wyrazów pochodnych od innych, podstawowych wyrazów;
fiz. atomy lub jony obcej substancji występujące w niewielkich ilościach w ciele stałym (w metalu, półprzewodniku, materiale ceramicznym);
mat. jedno z podstawowych pojęć matematycznych:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia