derywacja
 
Encyklopedia PWN
derywacja
[łac. derivatio ‘odłączanie’],
językozn. tworzenie wyrazów pochodnych od innych, podstawowych wyrazów;
dokonuje się zwykle przez dodawanie ciągów morfemowych (sufiksów i prefiksów), np. liściasty od liść, przepiękny od piękny, lub — rzadziej — przez odrzucenie ich, np. firana od firanka, stówa od stówka.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia