dodawanie

Encyklopedia PWN

algebra
[arab.],
algebra nad ciałem K,
mat. przestrzeń liniowa (nad ciałem K) z dodatkowym działaniem mnożenia elementów, takim że wraz z działaniem dodawania (w przestrzeni liniowej) tworzy strukturę pierścienia.
wyrażenie zbudowane z liczb i zmiennych za pomocą działań: dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia oraz potęgowania i pierwiastkowania o wykładnikach całkowitych;
alkoholizacja win, alkoholizowanie win,
dodawanie spirytusu do niektórych win,
metodyka wykonywania analizy chemicznej próbek ciekłych, polegająca na przeprowadzaniu kolejnych operacji jednostkowych w czasie przepływu roztworu zawierającego próbkę przez kolejne moduły o określonej funkcji, jak: dozowanie próbki, mieszanie roztworów, dodawanie odczynników, ogrzewanie, rozdzielanie (z wykorzystaniem chromatografii, dializy, ekstrakcji), instrumentalny pomiar sygnału analitycznego;
antypireny
[gr. antí ‘przeciw’, ‘naprzeciw’, pýr ‘ogień’],
substancje dodawane do palnych tworzyw sztucznych i kauczuków w celu zmniejszenia ich palności;
dodawanie do żywności przypraw, olejków, esencji
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia